Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Z 698 - Odborná péče o zeleň od roku 2024
Odesílatel Vladimír Tögel
Organizace odesílatele Vladimír Tögel JUDr. [IČO: 12493031]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.01.2024 11:25:11
Číslo jednací ve SpSl MC18 3728/2024 OHSI
ID ve SpSl MC18X00K1FUI
Předmět Vysvětlení a úprava zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

zadavatel tímto poskytuje:
Vysvětlení Zadávací dokumentace _č. 1
4b. Položkový rozpočet – výkaz výměr _2. část VZ_8.1.2024 ( upravená příloha )

S pozdravem
JUDr. Vladimír Tögel – advokát
smluvní zástupce zadavatele


Přílohy
- 1. Vysvětlení ZD_č. 1.pdf (135.63 KB)
- 4b. Položkový rozpočet – výkaz výměr _2. část VZ_8.1.2024.xlsx (22.33 KB)