Veřejné zakázky městské části Prahy 18 - Letňany

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 18 - Letňany.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Z 661 - Korzo Letňany II
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2022 24.05.2022 10:00
Z 659 - MŠ Havířovská - změna účelu využití pavilonu MŠ
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2022 25.05.2022 10:00
Z 651 - Rekonstrukce chodníků Ostravská, Praha 18
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2022 24.05.2022 10:00
Předběžná tržní konzultace - Odborná péče o zeleň Praha 18
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.01.2021 05.02.2021 23:59
Rekonstrukce elektroinstalace MŠ Příborská 514 - 2. etapa
VZ malého rozsahu Zadávání 02.05.2019 13.05.2019 11:00
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP při provádění stavby Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.04.2019 13.05.2019 10:00
všechny zakázky