Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Nákup energií na komoditní burze
podlimitní Zadávání 09.04.2024
Z 712 Nástavba na objektu DPS Malkovského 603 činnosti TDS a KOOBOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 01.03.2024 14.03.2024 10:00
Z 698 - Odborná péče o zeleň od roku 2024
nadlimitní Vyhodnoceno 12.12.2023 17.01.2024 10:00
Z 697 - Realizace EPC - energetické úspory v objektech MČ Praha 18
nadlimitní Hodnocení 14.09.2023 22.04.2024 23:59
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016