Veřejné zakázky městské části Prahy 18 - Letňany

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Městská část Praha 18 - Letňany.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Z 698 - Odborná péče o zeleň od roku 2024
nadlimitní Hodnocení 12.12.2023 17.01.2024 10:00
Z 696 - Nástavba na objektu DPS Malkovského 603
podlimitní Hodnocení 27.11.2023 27.02.2024 10:00
Z 697 - Realizace EPC - energetické úspory v objektech MČ Praha 18
nadlimitní V jednání 14.09.2023 18.10.2023 12:00
všechny zakázky